Tiếp theo chương trình mừng khai trương Shamoji Robata Yaki 29-31 Lê Thị Riêng, quận 1 với ưu đãi 30% hấp dẫn cho tổng hóa đơn\

Địa điểm: Shamoji Robata Yaki 29-31 Lê Thị Riêng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 24/04/2019 – 20/04/2019

 


Hệ thống Shamoji Robata Yaki:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 131 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
📞Điện thoại: 028 38214314
 08 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM
📞Điện thoại: 028 36368688
 29-31 Lê Thị Riêng, Q.1, TP.HCM
📞Điện thoại: 028 39251565
HÀ NỘI
 25 Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
📞 Điện thoại : 024 3825 3253